หน้าหลัก เว็บบอร์ด แหล่งความรู้

 

                                                                                สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สายและการต่อ

 อุปกรณ์ 
 สัญลักษณ์วงจร 
สาย(wire)
จุดต่อสาย
สายไม่ต่อกัน

แหล่งจ่ายกำลัง

 อุปกรณ์   สัญลักษณ์วงจร 
เซลล์
แบตเตอรี่
ป้อนไฟตรง(DC)
ป้อนไฟสลับ(AC)
ฟิวส์
หม้อแปลง  
กราวด์

                                                                                                  << NEXT >>